O fundacji

Fundacja In Spe powstała w celu wspomagania edukacji dzieci i młodzieży oraz zmniejszaniu nierówności w dostępie do edukacji.

Aktualności

26.06.2015 - 14:22

W pierwszym rok w organizowanych przez Fundację zajęciach wzięło dział ponad 450 dzieci z 10 szkół podstawowych.

20.06.2015 - 14:58

Celem konkursu „Kodowanie ze Scratchem" jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.

Etap I polegał na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. W konkursie zgłoszono 25 projektów przygotowanych przez 24 ucznów. Jeden z uczniów zgłosił 3 projekty, trzy projekty zostały przygotowane przez grupy 2 uczniów.

Do drugiego etapu dopuszczono wszystkie zgłoszone projekty. Etap II konkursu polegał na publicznej prezentacji projektu przez jego autora 19 czerwca 2015 w Zespole Szkół nr 8 w Toruniu.

Więcej szczegółów na stronie: http://scratch.icm.edu.pl/konkurs

05.01.2015 - 13:12

Fundacja wspiera turniej szachowy organizowany przez UKS "OPP" Toruń.

22.09.2014 - 08:18

Od września 2014r wprowadzamy program finansujący zajęcia wyrównawcze dla dzieci mające problemy z nauką w szkołach podstawowych dla klas I-V oraz dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci uzdolnionych startujących w różnych konkursach i olimpiadach edukacyjnych.

Strony