Konkurs SOS Przyrodzie 2024

Konkurs „SOS Przyrodzie 2024" odbędzie się pod hasłem:

„Po co komu ZOO?”

każdy zespół biorący udział w konkursie ma za zadanie przygotować pracę konkursową związaną z tematem konkursu.
Praca powinna zawierać następujące elementy:
• motywacyjne
• edukacyjne
• informacyjne

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest utworzenie grup(y) zawierającej czterech uczniów/podopiecznych, pracujących pod nadzorem opiekuna.
Sposób zgłaszania się do konkursu i regulamin:

http://inspe.org/konkurs-sos-przyrodzie-2024

Terminarz konkursu:

29.01.2024 – ostateczny termin zgłaszania zespołów do konkursu
05.02.2024 – wykład dla opiekunów grup z tematu konkursu online
30.04.2024 – ostateczny termin składania prac konkursowych
15.05.2024 – ogłoszenie finalistów w poszczególnych lokalizacjach
Finały konkursu:
27.05.2024 w Toruniu
28.05.2024 w Karlinie
29.05.2023 w Lublinie
5. 13-16.06.2024 – Rejs jachtem kabinowym po j. Jeziorak