Kontakt

Fundacja In Spe

ADRESY DO KORESPONDENCJI:

Biuro i księgowość
Andrzej Przygoda
ul. Bydgoska 37/26
87-100 Toruń

Adres siedziby
Ul. Bydgoska 37/26
87-100 Toruń

Numer KRS: 0000507985
NIP 956-230-76-71

Konto Fundacji In Spe
Bank Milenium
nr rachunku 50 1160 2202 0000 0002 6479 0019

Osoba do kontaktu:
Andrzej Przygoda
tel. 607 393 755
biuro@inspe.org
www.inspe.org

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja In Spe, z siedzibą przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń. Z administratorem można się skontaktować pisemnie, na ww. adres lub poprzez adres e-mail: biuro@inspe.org
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany korespondencji i udzielania zainteresowanym osobom informacji o działalności administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wymiany korespondencji z administratorem jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a uzasadnionym interesem administratora jest możliwość wymiany korespondencji i udzielania odpowiedzi na pytania zainteresowanych osób.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i przesłania informacji, a następnie przez okres 6 – miesięcy.
5. Odbiorcami danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności dostawcy rozwiązań IT.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo złożenia sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu z administratorem.