O fundacji

Fundacja In Spe powstała w celu wspomagania edukacji dzieci i młodzieży oraz zmniejszaniu nierówności w dostępie do edukacji.

Aktualności

26.06.2020 - 00:00

W nietypowych warunkach pandemii kończymy rok szkolny 2019/20.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół za współpracę i mamy nadzieję, że ten następny rozpoczniemy w normalnych warunkach.

13.01.2020 - 22:05

Konkurs „SOS Przyrodzie 2020" odbędzie się pod hasłem:

„Dorosłych uczą dzieci jak sortować śmieci”

każdy zespół biorący udział w konkursie ma za zadanie przygotować pracę konkursową promującą i uczącą sortowania śmieci.
Praca powinna zawierać następujące elementy:
• motywacyjne
• edukacyjne
• informacyjne

25.10.2019 - 00:00

Serdecznie zapraszamy na kolejne rundy turnieju:

CYKLU GRAND PRIX TORUNIA FUNDACJA IN SPE NA ROK 2019/2020 W SZACHACH SZYBKICH

24.10.2019 - 00:00

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Fundacja In Spe została uhonorowana tytułem Mecenasa Europejskiego Miasta Sportu Toruń 2019.
Uroczystość odbyła się dnia 22.10.2019 w Dworze Artusa, podczas gali z rąk Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zalewskiego wyróżnienie otrzymało 79 firm i organizacji.
Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i bardzo serdecznie dziękujemy Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Ognisko pracy poza szkolnej Toruń" oraz Panu Tomaszowi Śliwickiemu za wieloletnią współprace.

05.09.2019 - 00:00

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2019/2020 chciałbym w imieniu Fundacji In Spe zaproponować kontynuację współpracy w zakresie dodatkowych zajęć organizowanych w Państwa szkole a finansowanych przez fundację.
Jeśli Państwo wyrażacie chęć dalszej współpracy proszę o przesłanie listy nauczycieli którzy będą prowadzić zajęcia w Państwa szkole.
Wymagane informacje:
1. Imię i Nazwisko
2. Charakter prowadzonych zajęć: wyrównawcze – klas I-III, twórcze (pn. informatyka, szachy).
3. Ilość godzin w tygodniu

Strony