Konkurs SOS Przyrodzie 2024

Szanowni Państwo,
Fundacja In Spe pragnie serdecznie zaprosić podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych współpracujących z Fundacją In Spe
do udziału w konkursie SOS Przyrodzie 2024 pod hasłem:

„Po co komu ZOO?”

Cel konkursu:
• Zwrócenia uwagi na rolę Ogrodów Zoologicznych w kształtowaniu wiedzy o
otaczającej nas przyrodzie.
• Jaki wpływ na ratowanie zagrożonych gatunków ma praca ZOO
• Zaktywizowanie podopiecznych SOS Wioski Dziecięce w Polsce
oraz dzieci szkół podstawowych do bardziej ekologicznej postawy w życiu codziennym.
• Nauka pracy w zespole.
• Zintegrowanie dzieci z różnych środowisk.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest utworzenie grup(y) zawierającej czterech uczniów/podopiecznych, pracujących pod nadzorem opiekuna/nauczyciela.

Sposób zgłaszania się do konkursu i regulamin:

http://inspe.org/konkurs-sos-przyrodzie-2024

Nagroda główna Konkursu SOS Przyrodzie 2024
czterodniowy rejs jachtami kabinowymi po jeziorze Jeziorak.
W rejsie wezmą udział zwycięskie zespoły wraz z opiekunami.
W terminie: 13-16.06.2024

Terminarz konkursu:
1. 29.01.2024 – ostateczny termin zgłaszania zespołów do konkursu
2. 05.02.2024 – wykład (online) dla opiekunów grup z tematu konkursu
3. 30.04.2024 – ostateczny termin składania prac konkursowych
4. 15.05.2024 – ogłoszenie finalistów w poszczególnych lokalizacjach
5. Finały konkursu:
a) 27.05.2024 w Toruniu
b) 28.05.2024 w Karlinie
c) 29.05.2023 w Lublinie
5. 13-16.06.2024 – Rejs jachtem kabinowym po j. Jeziorak