Konkurs SOS Przyrodzie 2023

Konkurs „SOS Przyrodzie 2023" odbędzie się pod hasłem:

„Odczarować fast fashion.
Jak być bardziej przyjaznym dla środowiska.”

każdy zespół biorący udział w konkursie ma za zadanie przygotować pracę konkursową związaną z tematem konkursu.
Praca powinna zawierać następujące elementy:
• motywacyjne
• edukacyjne
• informacyjne

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież objęte opieką i wsparciem Programu SOS Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce oraz uczniowie Szkół Podstawowych współpracujących z Fundacją In Spe
Regulamin konkursu i karty zgłoszeń są dostępne w zakładce Dokumenty / Konkurs SOS Przyrodzie
http://inspe.org/konkurs-sos-przyrodzie-2023-0
Główną nagrodą Konkursu SOS Przyrodzie 2023 będzie rejs jachtem kabinowym po jeziorze Jeziorak dla dwóch najlepszych zespołów oraz ich opiekunów.
W terminie: 15-18.06.2023